Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
  Liity jäseneksi

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys perustettu

Potilasturvallisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Suomessa on tehty potilasturvallisuuden edistämistyötä aktiivisesti jo usean vuoden ajan. Suomesta on kuitenkin puuttunut toimija jonka pääasiallinen tehtävä on potilasturvallisuuden kehittäminen. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä seminaareja, koulutuksia ja kongresseja sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan organisaatioiden kanssa.

Yhdistyksestä on tarkoitus muodostua asiantuntijoiden, terveydenhuollon toimijoiden, alan etujärjestöjen sekä potilaita edustavien tahojen yhteinen, potilasturvallisuutta positiivisessa ja yhdessä tekemisen hengessä eteenpäin vievä foorumi. Tervetuloa!

Uusin jäsenkirje (16.3.2015)